Blader door onze blogpost, vind alles over onze producten, en nog veel meer.

Als u niet kunt vinden wat u zoekt, aarzel dan niet om   Contacteer ons team

Industry Regulations: The Case for Training and Certification
idloom.passport
Blog, Nieuws

Industriereglementering: Het belang van opleiding en certificering Chemicaliën worden voortdurend onder de loep genomen, waarbij steeds meer worden gereguleerd, gecontroleerd of zelfs volledig verboden. Maar laten we niet vergeten dat chemicaliën het moderne leven mogelijk maken.

Industriereglementering: Het belang van opleiding en certificering

Het veilige gebruik van chemicaliën is iets wat we keer op keer horen noemen. Veilig gebruik van chemicaliën omvat verschillende aspecten zoals het minimaliseren van blootstelling aan chemicaliën, de juiste training, het begrijpen van chemische gevaren en een correcte etikettering, onder andere.

Chemicaliën worden voortdurend onder de loep genomen, waarbij steeds meer worden gereguleerd, gecontroleerd of zelfs volledig verboden. Maar chemicaliën maken het moderne leven mogelijk; alle materialen en producten zijn gemaakt van chemicaliën.

In deze context verandert het regelgevingslandschap voortdurend - en daarmee komen er veranderingen voor de hele toeleveringsketen van de chemische industrie. Chemische producenten staan onder druk om te voldoen aan de REACH-regelgeving, onder andere. Dit betekent het waarborgen van het hoogste niveau van bescherming voor de gehele werkkracht en het milieu.

We hebben Kristel Ons, Secretaris-Generaal van FEICA, de Vereniging van de Europese Lijm- en Kitindustrie, geïnterviewd om haar visie op de naleving van de regelgeving te begrijpen en waarom het nu belangrijker dan ooit is om de juiste opleidingspartner te kiezen.

Reageren op een Veranderend Regelgevingskader

Het hoofddoel van de REACH-verordening (Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen) is het verbeteren van de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu door een betere en vroegere identificatie van de intrinsieke eigenschappen van chemische stoffen, terwijl tegelijkertijd innovatie en concurrentievermogen van de Europese chemische industrie worden bevorderd.

De Beperking van chemische stoffen (samen met Registratie, Autorisatie en Evaluatie) is een van de vier processen die zijn voorzien in REACH om de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen tegen onaanvaardbare risico's die worden veroorzaakt door chemicaliën. Beperkingen kunnen een stof beperken of verbieden, of kunnen andere voorwaarden toevoegen voor het gebruik ervan, waaronder trainingsvereisten om de markt van stoffen voort te zetten.

Nu wordt de REACH-verordening opnieuw herzien. Hoewel de exacte omvang van deze wijzigingen niet duidelijk is, kunnen we waarschijnlijk verwachten dat er nieuwe chemicaliën aan de verboden lijst worden toegevoegd. "Onder de REACH-review is er de intentie om de meest schadelijke chemicaliën te verbieden", zegt Kristel. Deze verboden kunnen betekenen dat gebruikers op elk deel van de toeleveringsketen het gebruik van deze chemicaliën moeten staken. In veel gevallen zijn er nog geen geschikte alternatieven voor deze schadelijke chemicaliën, wat een risico op ernstige onderbrekingen van hun operationele toeleveringsketen met zich meebrengt.

De industrie ondersteunt het doel om het veilige gebruik van chemicaliën te bereiken. Er moeten echter gevolgen voor de toeleveringsketen worden overwogen. Dus wat zijn de opties?

Zoals Kristel uitlegt, het verbieden van schadelijke chemicaliën zonder een specifieke reden, puur omdat ze worden gedefinieerd als "gevaarlijk", brengt de hele EU-economie in gevaar. Niet alleen dat, maar "het verbieden van chemicaliën zou de samenleving niet veiliger maken, omdat er al risicobeoordelingen en beheersmaatregelen zijn om het veilige gebruik van deze chemicaliën te waarborgen", zegt Kristel. In plaats daarvan moeten regelgevende opties zorgvuldig worden beoordeeld.

In sommige gevallen is training, vooral voor professionele gebruikers, een goed alternatief voor een verbod. Het introduceren van training over het veilige gebruik van chemicaliën zou betekenen dat alle gebruikers kunnen blijven werken met schadelijke chemicaliën, maar hun gezondheid, veiligheid en het milieu zouden worden beschermd omdat ze zouden weten hoe ze met deze chemicaliën moeten werken om blootstelling te voorkomen.

De exacte regelgevende wijzigingen van REACH staan niet in steen gebeiteld, maar training is iets wat wetgevers zouden kunnen overwegen. Dit geldt ook voor alle andere regelgeving binnen de chemische industrie.

De chemische industrie kan bijdragen aan het waarborgen dat de hele toeleveringsketen volledig op de hoogte is van de chemische training door trainingsmaterialen gemakkelijk beschikbaar te stellen. Maar met zoveel fabrikanten, toepassingen en producten binnen de chemische industrie, en de wettelijke naleving om rekening mee te houden, is het organiseren van training niet per se een eenvoudige taak. Daarom is het belangrijk om samen te werken met het juiste trainingsplatform om voldoende training op elk niveau van de toeleveringsketen te waarborgen, ongeacht welk product of welke toepassing een individu behandelt.

Waarom Goede Training Belangrijk is voor Professionals in de Chemische Industrie

De introductie van training is geen nieuw concept. De REACH-wetgeving vereist al passende training voor het gebruik van diisocyanaten. Iedereen die deze chemicaliën hanteert in percentages van meer dan 0,1% moet nu passende training ontvangen en in staat zijn om bewijs van hun kwalificaties te tonen.

Kristel gelooft sterk in het gebruik van professionele, online trainingsplatforms om naleving in de hele toeleveringsketen te demonstreren. Voor het gebruik van diisocyanaten is dit iets waar Kristel al succes mee heeft gezien. En ze gelooft dat dit het antwoord zou kunnen zijn op nieuwe veranderingen, of deze nu worden opgelegd door REACH-regelgeving of een andere wettelijke wijziging.

De enorme schaal van de training die wordt geëist door regelgeving maakt het organiseren ervan tot een complexe taak. Elk lid van de toeleveringsketen in elk EU-land moet worden getraind, van de producenten in de chemische fabriek tot de professionele eindgebruikers. Dat komt neer op miljoenen mensen, niet slechts een paar grote chemische bedrijven. Als gevolg daarvan is het organiseren van training via een platform dat kan voorzien in het massavolume aan trainees essentieel.

Kristel benadrukt het probleem nog verder: "Stel je voor dat alle afzonderlijke bedrijven proberen hun klanten te laten voldoen aan de training. Bijvoorbeeld, hier is mijn trainingsplatform of hier is de link naar mijn website - of zelfs, we bieden geen online training aan, dus je moet het intern doen. Het zou een complete chaos zijn."

Elke rol vereist ook verschillende verantwoordelijkheden en waarschijnlijk een andere omgang met chemicaliën. Bijgevolg moeten mensen verschillende niveaus van training ontvangen op basis van hun specifieke verantwoordelijkheden. Dit beheren op welke schaal dan ook is moeilijk, laat staan voor miljoenen stagiairs. Maar slimme certificatie-/trainingsplatforms kunnen helpen deze uitdagingen te overwinnen. Bijvoorbeeld, voor de training in diisocyanaten biedt idloom.passport, een hybride certificatie- en leersysteem ontwikkeld door idloom (bekend van hun oplossingen voor evenementenbeheersoftware), set modules voor gebruikers afhankelijk van hun functie. Dit zorgt ervoor dat ze alleen de training volgen die nodig is voor het uitvoeren van hun dagelijkse taken. Tegelijkertijd zorgt het ervoor dat wordt voldaan aan de REACH-wetgeving door hen de kennis te geven die nodig is voor de omgang met specifieke chemicaliën.

Niet alle EU-lidstaten staan echter webgebaseerde training toe. Sommige staten bieden gebruikers hybride training, waarbij producenten kunnen kiezen voor online certificering of sessies in persoon. Daarom is het belangrijk om samen te werken met gecertificeerde trainingsplatforms die training kunnen organiseren op een manier die voldoet aan de variërende wetgeving. Goede trainingsplatforms zoals idloom.passport garanderen naleving in elk lidstaat, door zowel klassikale als online trainingscertificering aan te bieden in meerdere talen. Zoals Kristel uitlegt, is idloom al het voorkeursplatform voor REACH-diisocyanaten training in EU-lidstaten: "Het biedt de volledige scope voor alle Europese werknemers, in alle Europese landen, in alle talen, om passende training te krijgen. Het platform zorgt er niet alleen voor dat de Europese wetgeving wordt nageleefd, maar het dient ook als aanvulling op nationale voorschriften."

Regelgeving vereist ook dat bedrijven rapporteren over training voor elke trainee, waarbij wordt aangetoond dat deze succesvol was. Uiteindelijk is de werkgever van de gebruiker (of de zelfstandige gebruiker) verantwoordelijk voor het documenteren van het succesvolle voltooien en voor het organiseren van vervolgtraining om de vijf jaar. Hoewel, natuurlijk, de periode voor herhalingscursussen kan veranderen voor andere regelgevingen. Hoe houd je dan bij wie de training heeft voltooid, wie meer training nodig heeft, en wanneer de training moet plaatsvinden?

Kristel legt uit hoe idloom de chemische industrie helpt deze uitdagingen te overwinnen: "Het voordeel van het platform is dat het certificaten levert. Je kunt ze afdrukken of opslaan. En met behulp van de beheerfunctie kunnen werkgevers en werknemers certificaten zien en opslaan om te bepalen wanneer training nodig is." Iedereen, ongeacht hun status, functie of branche, kan training volgen en hun certificering bekijken in één gemakkelijk te beheren platform.

Idloom beheert ook automatische vernieuwingen door e-mails te sturen naar mensen voordat hun certificering verloopt, waarbij ze worden aangemoedigd om hun training opnieuw te doen. Op deze manier identificeert idloom direct eventuele behoefte aan vervolgtraining en wordt deze belangrijke training nooit gemist.

Gecertificeerde Training voor de Chemische Industrie

De manier waarop we chemicaliën gebruiken verandert. REACH-regelgeving heeft al chemische verboden afgedwongen en, in sommige gevallen, training als alternatief voor het verbieden van het gebruik van specifieke chemicaliën. Deze veranderingen zijn niet definitief. We zullen waarschijnlijk in de toekomst meer regelgeving zien, of dat nu volledige verboden zijn of meer nalevingstraining.

Als training verplicht wordt gesteld, zullen chemische producenten en fabrikanten verwacht worden om te voldoen. Maar zonder het juiste type training lopen leden van de industrie nog steeds het risico om streng gereguleerd of volledig verboden te worden. Dus een goede training door middel van gecertificeerde platforms is niet alleen cruciaal voor de naleving, maar ook noodzakelijk voor de hele industrie om überhaupt te blijven functioneren.

Hoewel training op dit moment nog niet verplicht is, betekent dat niet dat het niet nodig is. Met de juiste training kunnen bedrijven het risico op het verbieden van chemicaliën aanzienlijk verminderen door certificering en juist gebruik te demonstreren in een veilige omgeving. Idloom fungeert al als de essentiële oplossing voor grootschalige training van het gebruik van diisocyanaten, en biedt de volledige scope van training voor elk lid van de toeleveringsketen over elk beroep. Idloom biedt alles, van registratie tot certificering, met elke stap daartussenin, inclusief de selectie van de juiste training, betaling (indien van toepassing), het beheer van trainers en stagiairs, e-mails en een communityplatform met relevante materialen. Zelfs met een hoog niveau van automatisering blijft idloom aanpasbaar aan individuele behoeften.

Met deze al succesvolle oplossing, zouden we in de toekomst meer training kunnen zien? Wij denken van wel. Zoals Kristel zegt: "Het verbieden van chemicaliën die geen risico vormen, is niet de oplossing."