• idloom

Waarom kiezen voor idloom-wall

Een unieke value proposition

Honderden klanten maken al gebruik van onze oplossing. En jij?

Verminder het aantal ongewenste emails

Terwijl de e-mail 15 jaar geleden nog revolutionair was, is het nu een echte plaag geworden in veel organisaties:

  • Gebruikers worden overspoeld door berichten die op elk ogenblik van de dag binnenkomen. Ze verliezen waardevolle tijd door hun mailbox te beheren en klasseren in plaats van zich te concentreren op hun werk.
  • Ondanks filters en klachten blijft spam elke dag miljoenen mailboxen teisteren. Belangrijke berichten van externe partners daarentegen belanden vaak in de anti-spammap van uw mailbox.
  • Overbodige berichten zijn het dagelijkse lot van elke onderneming. We hebben allen al eens in cc gestaan van een eindeloze conversatie die ons eigenlijk in eerste instantie niet aanbelangde.
  • Een e-mail houdt kennis binnen een afdeling terwijl het beter zou zijn de volledige onderneming hiervan op de hoogte te brengen. Bovendien kan de onderneming deze tot een e-mail beperkte gegevens ook niet klasseren en archiveren.

Met idloom-wall circuleert de informatie veel doelgerichter en intelligenter. Hierdoor vermindert het aantal overbodige berichten en worden de geheimhoudingsvoorschriften van uw bedrijf beter gerespecteerd.

 

Traditionele intranetten zijn weinig populair

Het Intranet blijft een statisch communicatiemiddel dat vaak in één richting verloopt omdat het alleen uitgaat van de directie en de HR-afdeling. Het resultaat is dat de medewerkers het Intranet zelden gebruiken. Als gevolg krijgen de personeelsleden doorgaans eerst een automatisch verzonden e-mail om hen ervan op de hoogte te brengen dat er een nieuw bericht op het Intranet staat, wat de impopulariteit ervan verder doet dalen.

Met idloom-wall wordt Intranet een productieve tool die de teams dagelijks gebruiken om eenvoudiger en efficiënter hun taken uit te voeren en beter samen te werken. Met idloom-wall kunnen de werknemers zelf beslissen hoe vaak ze worden verwittigd als nieuwe informatie in een groep verschijnt.

Sociale media, vriend én vijand van de onderneming

Sociale netwerksites maken deel uit van het dagelijks leven van miljoenen mensen, zelfs als ze aan het werk zijn. Bijgevolg hebben vele organisaties privé-pagina's en -groepen aangemaakt zodat hun medewerkers gemakkelijk informatie met elkaar kunnen uitwisselen via die nieuwe informatie- en communicatiemedia.

Jammer genoeg zijn sociale netwerken ook een grote bron van afleiding waar privé- en beroepsleven door elkaar loopt. Bovendien bieden dergelijke platforms geen professionele oplossing om informatie duurzaam op te slaan en te klasseren.

Dankzij idloom-wall kan uw onderneming gebruikmaken van alle krachtige tools die eigen zijn aan de sociale media, maar dan wel in een professionele omgeving die 100% beveiligd is. Alle functies, zoals profielen, walls, groepen, sharings, reacties, likes, zijn aanpasbaar en 100% bruikbaar in uw organisatie. U heeft echter geen last van controleverlies en productiviteitsvermindering, die eigen zijn aan de sociale netwerksites voor het grote publiek.

Kennismanagement is een belangrijke uitdaging

In onze door kennis gedomineerde wereld is informatiemanagement van groot belang voor een organisatie, welke ook haar activiteiten zijn. Idloom-wall, het open source platform bij uitstek, gaat deze uitdaging aan door twee eenvoudige principes toe te passen:

  • Elke medewerker, wat ook zijn statuut of taak is, moet gemakkelijk toegang hebben tot informatie. In enkele klikken kan een gebruiker zo alle beschikbare gegevens over een bepaalde thematiek of een afgerond project terugvinden, hetzij een document, een conversatie of een presentatie. Het blijft natuurlijk ook altijd mogelijk om de toegang tot bepaalde vertrouwelijke gegevens te beperken.
  • Dankzij dit dynamische kennisbeheer raakt informatie niet meer in de vergetelheid en blijft ter beschikking van hen die er een beroep op willen doen. Dankzij deze efficiëntere gegevensarchivering kunnen gebruikers gemakkelijk de ervaring van hun collega's benutten, zelfs van hen die het bedrijf al verschillende jaren hebben verlaten. Uw onderneming bouwt zo een echt collectief geheugen op en geeft een nieuwe invulling aan haar archieven die soms echte miskende schatten bevatten. Een integratie in uw bestaand archiveringssysteem is ook mogelijk (Google Drive, Microsoft XX-omgeving…) op een 100% veilige manier en aanpasbaar aan de vertrouwelijkheidsvoorschriften van uw onderneming.

The social intranet to empower your organization