• idloom

Nieuws...

Laatste nieuws en updates van de evenementenindustrie

Deze versie introduceert enkele spannende veranderingen aan het backend-tool van uw favoriete platform voor evenementenmanagement

Wij zijn blij de lancering van de idloom-events 4.3 aan te kondigen, met nieuwe mogelijkheden voor websitebewerking en communicatie met gasten! We hebben de blokken en secties opnieuw aangepast om u betere controle te geven over de aanmaak van uw evenementen. Daarnaast hebben we optionele teksten toegevoegd voor de website, e-mail en documenten die u naar inschrijvers verstuurt. 

Hier is de nieuwe structuur, samen met de vernieuwde inhoudvelden:

EVENT WEBSITE BUILDER (Webbouwer evenementen) – dit is nu de eerste sectie die u te zien zult krijgen, precies onder de titel, datum, afbeelding en locatie van het evenement. In deze sectie kunt u uw algemene beschrijving over het evenement invoeren, de taal voor uw pagina's kiezen en uw websitepagina's bewerken. Hier kunt u ook documenten bevestigen.

REGISTRATION STEP 1: GUEST INFORMATION (Registratiestap 1: gastgegevens) – in deze sectie wordt alle informatie opnieuw gegroepeerd die u van uw gasten moet verzamelen om tijdens deze fase van het registratieproces te worden weergegeven, evenals de voorwaarden en bepalingen.

REGISTRATION STEP 2: EVENT CATEGORIES & OPTIONS (Registratiestap 2: evenementcategorieën en -opties) – hier hebben we rechtstreeks in de prijsstellingsfase van uw evenement de btw-opties toegevoegd. U kunt hiermee het tarief op dezelfde pagina bewerken, als waar u normaal prijzen bewerkt. Dit is logischer. 

REGISTRATION STEP 3: HOTEL BOOKINGS (Registratiestap 3: hotelboekingen) – hier is niks veranderd. We hebben dit blok alleen als stap 3 geplaatst om de volgorde van de registratiefasen van de evenementenwebsite passend te maken.

REGISTRATION STEP 4: PAYMENT OPTIONS (Registratiestap 4: betalingsopties) –  we hebben deze sectie voor verbeterde duidelijkheid vernieuwd. U kunt nu 2 types tekst vinden die moeten worden ingevuld:

 1. Belangrijke info die voor de bevestiging van de boeking moet worden weergegeven en die bij de laatste stap van het registratieproces verschijnt
 2. Voor elke betalingsmethode die u selecteert zijn er tekstvakken met uitleg: deze teksten verschijnen als de inschrijver op de betalingsmethode van hun keuze klikt.

INVOICE OPTIONS (Factureringsopties) – deze sectie is gelijk aan de vorige versie, met als uitzondering dat alle btw-opties al in stap 2 zijn behandeld.

CONFIRMATION TEXTS (Bevestigingsteksten) –  hier zijn de grootste verbeteringen aangebracht. Wij hebben deze sectie geüpgraded om u op perfecte wijze controle te geven over de berichten die u naar inschrijvers stuurt, gedurende elke stap van het registratieproces, zij het op de website, in e-mails of op boekhoudkundige documenten. Hier is de nieuwe structuur:

 • Website – Teksten voor registratiebevestiging voor gratis deelname, bankoverdrachten, geslaagde online betalingen, evenals een aangepaste tekst voor mislukte online betalingen
 • Emails (E-mails) – Dezelfde tekstvakken kunnen onafhankelijk worden bewerkt voor e-mails. Dit houdt in dat u nu andere bevestigingsberichten kun verzenden in uw e-mails dan op de website zelf
 • Documents (Documenten) – We hebben aangepaste tekstvakken toegevoegd voor het volgende:
  • Tekst weergegeven op proforma
  • Tekst weergegeven op facturen
  • Tekst weergegeven op kredietnota

U zult ook bemerken dat voor elke stap van het registratieproces, tekstvakken voor “Important info” (Belangrijke info) zijn toegevoegd. Met deze vakken kunt u op elke pagina van de evenementenwebsite, belangrijke informatie aan uw gasten weergeven.

Voel u vrij om voor hulp of extra informatie contact met ons op te nemen via info@idloom.com.

Geniet van uw toekomstige evenementen!

Het team van idloom-events

Maak uw eerste event GRATIS aan