• idloom

Nieuws...

Laatste nieuws en updates van de evenementenindustrie
Advanced registration form settings - user guide

Velddefinitie en geautomatiseerde invulling van waarden

Als u vaak hetzelfde soort evenementen, met dezelfde soort formulieren organiseert, kan op een gemakkelijke wijze worden vermeden om elke keer het gehele evenement opnieuw te configureren door de functie Dubbel evenement te gebruiken. Dankzij de geavanceerde instellingen voor registratieformulieren kunt u nu definiëren hoe uw standaard registratiefomulieren eruit zullen zien, de standaard velden, deze al of niet verplicht stellen en meerkeuzeveldwaarden invullen.

In één oogopslag

Laten we met een eenvoudig voorbeeld beginnen. Ik wil de voor- en achternaam automatisch weergeven en verplicht stellen en ik wil een nieuw vrij veld maken voor "studenten-id". Hier is het JSON-bestand om in het veld formulierdefinitie te laden.

{
  "fields": [
    {
      "name": "firstname",
       "type": "text",
      "is_visible": true,
      "is_mandatory": true
    },    
    {
      "name": "lastname",
      "type": "text",
      "is_visible": true,
      "is_mandatory": true
    },    
    {
      "name": "free_field1",
      "type": "text",
      "label": "Student id",
      "placeholder": "Enter your student id, also printed on your Student ID Card",
      "is_visible": true,
      "is_mandatory": true
    }
  ]
}

Plaats dit JSON, afhankelijk of u deze functie voor een specifiek profiel of op uw gehele account wilt inschakelen, op een profiel- of accountniveau.

Type velden die u kunt maken of beheren

U kunt de volgende veldtypes maken of beheren en deze eigenschappen hanteren:

'checkbox' => [
  'is_visible' => true,
  'is_mandatory' => false,
  'is_hidden_from_email' => false,
],
'country' => [
  'is_visible' => true,
  'is_mandatory' => false,
  'is_hidden_from_email' => false,
  'placeholder' => '',
  'help' => '',
],
'email' => [
  'is_visible' => true,
  'is_mandatory' => false,
  'is_hidden_from_email' => false,
  'placeholder' => '',
  'help' => '',
  'allowed_domains' => '',
  'ask_confirmation' => false,
],
'file' => [
  'is_visible' => true,
  'is_mandatory' => false,
  'is_hidden_from_email' => false,
  'help' => '',
],
'header' => [
],
'select' => [
  'is_visible' => true,
  'is_mandatory' => false,
  'is_hidden_from_email' => false,
  'placeholder' => '',
  'help' => '',
  'is_multiselect' => false,
  'has_other_option' => false,
],
'text' => [
  'is_visible' => true,
  'is_mandatory' => false,
  'is_hidden_from_email' => false,
  'placeholder' => '',
  'help' => '',
  'is_multiline' => false,
  'ask_confirmation' => false,
],
'vat' => [
  'is_visible' => true,
  'is_mandatory' => false,
  'is_hidden_from_email' => false,
  'placeholder' => '',
  'help' => '',
  'ask_confirmation' => false,
]

Inhoud van velden vertalen voor meertalige registratieformulieren

Werkt u met meertalige evenementen? U kunt de vertalingen van uw veldlabels vooraf definiëren. Wanneer u een nieuwe taal/vertaling aanmaakt, worden de velden automatisch aangemaakt en overeenkomstig vertaald.

{
	"fields": [
    {
      "name": "firstname",
      "is_visible": true,
      "is_mandatory": true
    },    
    {
      "name": "lastname",
      "is_visible": true,
      "is_mandatory": true
    },    
    {
      "name": "free_field1",
      "type": "text",
      "label": {
        "en": "Student id",
        "fr": "Numéro d'étudiant",
        "es": "Identificación del Estudiante"
      },
      "placeholder": {
        "en": "Enter your student id, also printed on your Student ID Card",
        "fr": "Entrez votre numéro d'étudiant, également imprimé sur votre carte d'étudiant",
        "es": "Ingrese su identificación de estudiante, también impresa en su tarjeta de identificación de estudiante"
      },
      "is_visible": true,
      "is_mandatory": true
    }
	]
}

In dit voorbeeld, als u de Spaanse en Franse vertaling aanmaakt van uw evenement, zal idloom-events automatisch de labels Voornaam en Achternaam vanuit zijn eigen lexicon vertalen en zal het vanuit uw JSON-configuratiebestand de vertalingen van het studenten-id halen.

Dynamisch vervolgkeuzelijst invullen en afhankelijk van een andere selectie inhoud wisselen

Allereerst, is het mogelijk om dankzij de geavanceerde instellingen met het paar label/paar te werken. Dit kan interessant zijn als u met meertalige evenementen werkt of als u via de API's gegevens met een andere software synchroniseert.         

{
	"fields": [
    {
      "name": "free_field2",
      "label": {
        "en": "Type of registration",
        "fr": "Type d'inscription",
        "es": "Tipo de registro"
        },
      "type": "select",
      "list_items": [
        {
          "value": "P",
          "label": {
            "en": "Press",
            "fr": "Presse",
            "es": "Prensa"
          }
        },
        {
          "value": "E",
          "label": {
            "en": "Exhibitor",
            "fr": "Exposant",
            "es": "Expositor"
          } 
        },
        {
          "value": "B",
          "label": {
            "en": "Buyer",
            "fr": "Acheteur",
            "es": "Comprador"
          } 
        }
      ],
      "is_visible": true,
      "is_mandatory": true
    }
	]
}

Daarnaast kunt u twee vervolgkeuzelijsten koppelen en afhankelijk van de waarde die in de eerste is geselecteerd, de inhoud van de tweede veranderen.

{
	"fields": [
    {
      "name": "free_field2",
      "label": "Type of registration",
      "type": "select",
      "list_items": [
        {
          "value": "P",
          "label": "Press"
        },
        {
          "value": "E",
          "label": "Exhibitor"
        },
        {
          "value": "B",
          "label": "Buyer"
        }
      ],
      "is_visible": true,
      "is_mandatory": true
    },
    {
      "name": "free_field3",
      "label": "Details",
      "type": "select",
      "linked_to": "free_field2",
      "list_items": [
        {
          "value": "Techno",
          "label": "Technology",
          "link_value": "P"
        },
        {
          "value": "Daily",
          "label": "Daily Press",
          "link_value": "P"
        },
        {
          "value": "SO",
          "label": "Stand owner",
          "link_value": "E"
        },
        {
          "value": "WP",
          "label": "Workshop",
          "link_value": "E"
        },
        {
          "value": "Std",
          "label": "Standard",
          "link_value": ["B","E"]
        },
        {
          "value": "Hst",
          "label": "Hosted buyer",
          "link_value": "B"
        }, 
         { 
           "value": "Other", 
           "label": "Other", 
           "link_value": "" 
         }
      ],
      "is_visible": true,
      "is_mandatory": true
    }
	]
}

Laat link_value leeg ("link_value":"") om altijd dat lijstitem weer te geven.

U kunt één lijstitem aan diverse waarden koppelen door een reeks van link_value (["A","B","C"]) te gebruiken.

Maak uw formulieren en definieer de veldvolgorde

De geavanceerde instellingsfunctie voor formulieren zal standaard bestaande velden in hun standaard volgorde activeren en aan het einde zal het nieuwe aangepaste velden toevoegen, totdat u deze opnieuw rangschikt om uw registratieformulier te voltooien.

De parameter "insert_after" zal u helpen gebruiksklare formulieren te maken door u de kans te bieden om direct velden te rangschikken.

Standaard definitie veldtoewijzingen automatiseren

U kunt de definitie veldtoewijzing automatiseren door de waarden "fields_mapping" te definiëren met behulp van de tekenreeks json-escaped.

{ 
  "fields": [...],
   "fields_mapping": "[\n\t{\n\t\t\"name\": \"campaign_id\",\n\t\t\"value\": \"1-2345\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"name\": \"campaign_name\",\n\t\t\"value\": \"test\"\n\t}\n]"
}

Dit hulpprogramma kan nuttig zijn om de definitie voor veldtoewijzing te versleutelen: https://codebeautify.org/json-escape-unescape

Geavanceerde instellingen voor registratieformulieren is de ultieme vorm van een automatiseringssysteem

Dankzij deze krachtige functie kunt u de uitstraling, inhoud en gedrag van uw registratieformulieren automatiseren, evenals vertalingen beheren en optimaliseren. Als u vaak dezelfde soort evenementen organiseert, kunt u met deze functie tijd en geld besparen.

Als u zich niet op uw gemak voelt met het coderen in JSON of als u zeker wilt zijn dat u geen fout maakt, neem dan contact op met het ondersteuningsteam van idloom-events. Wij leiden u graag door dit proces of configureren graag uw account voor u.


Related articles

API field mapping feature

In addition to its full set of API methods, idloom-events allows you to define a subset of data to be sent, translate the fields naming and define fixed values before sending it to your remote system.

read more

Brand new field editor

This new release brings new powerful features to your favourite event management software

read more

Maak uw eerste event GRATIS aan